โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

85 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 85 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 85 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

85 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 85
5 x 17
17 x 5
85 x 1
คำตอบ 85 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 85 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 17, 85