โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

83 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 83 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 83 เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

83 มีตัวประกอบทั้งหมด = 2 ตัวดังนี้
1 x 83
83 x 1
คำตอบ 83 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 83 มีตัวประกอบทั้งหมด 2 คือ 1, 83