โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

82 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 82 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 82 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

82 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 82
2 x 41
41 x 2
82 x 1
คำตอบ 82 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 82 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 41, 82