โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

8 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 8 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 8 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

8 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 8
2 x 4
4 x 2
8 x 1
คำตอบ 8 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 8 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 4, 8