โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

77 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 77 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 77 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

77 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 77
7 x 11
11 x 7
77 x 1
คำตอบ 77 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 77 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 7, 11, 77