โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

76 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 76 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 76 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

76 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 76
2 x 38
4 x 19
19 x 4
38 x 2
76 x 1
คำตอบ 76 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 76 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 19, 38, 76