โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

75 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 75 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 75 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

75 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 75
3 x 25
5 x 15
15 x 5
25 x 3
75 x 1
คำตอบ 75 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 75 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 3, 5, 15, 25, 75