โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

73 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 73 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 73 เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

73 มีตัวประกอบทั้งหมด = 2 ตัวดังนี้
1 x 73
73 x 1
คำตอบ 73 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 73 มีตัวประกอบทั้งหมด 2 คือ 1, 73