โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

70 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 70 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 70 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

70 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 70
2 x 35
5 x 14
7 x 10
10 x 7
14 x 5
35 x 2
70 x 1
คำตอบ 70 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 70 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70