โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

66 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 66 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 66 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

66 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 66
2 x 33
3 x 22
6 x 11
11 x 6
22 x 3
33 x 2
66 x 1
คำตอบ 66 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 66 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66