โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

65 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 65 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 65 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

65 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 65
5 x 13
13 x 5
65 x 1
คำตอบ 65 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 65 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 13, 65