โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

64 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 64 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 64 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

64 มีตัวประกอบทั้งหมด = 7 ตัวดังนี้
1 x 64
2 x 32
4 x 16
8 x 8
16 x 4
32 x 2
64 x 1
คำตอบ 64 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 64 มีตัวประกอบทั้งหมด 7 คือ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64