โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

63 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 63 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 63 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

63 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 63
3 x 21
7 x 9
9 x 7
21 x 3
63 x 1
คำตอบ 63 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 63 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 3, 7, 9, 21, 63