โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

62 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 62 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 62 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

62 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 62
2 x 31
31 x 2
62 x 1
คำตอบ 62 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 62 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 31, 62