โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

60 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 60 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 60 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

60 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 60
2 x 30
3 x 20
4 x 15
5 x 12
6 x 10
10 x 6
12 x 5
15 x 4
20 x 3
30 x 2
60 x 1
คำตอบ 60 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 60 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60