โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

6 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 6 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 6 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

6 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 6
2 x 3
3 x 2
6 x 1
คำตอบ 6 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 6 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 3, 6