โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

59 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 59 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 59 เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

59 มีตัวประกอบทั้งหมด = 2 ตัวดังนี้
1 x 59
59 x 1
คำตอบ 59 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 59 มีตัวประกอบทั้งหมด 2 คือ 1, 59