โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

57 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 57 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 57 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

57 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 57
3 x 19
19 x 3
57 x 1
คำตอบ 57 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 57 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 19, 57