โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

56 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 56 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 56 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

56 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 56
2 x 28
4 x 14
7 x 8
8 x 7
14 x 4
28 x 2
56 x 1
คำตอบ 56 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 56 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56