โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

52 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 52 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 52 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

52 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 52
2 x 26
4 x 13
13 x 4
26 x 2
52 x 1
คำตอบ 52 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 52 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 13, 26, 52