โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

51 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 51 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 51 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

51 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 51
3 x 17
17 x 3
51 x 1
คำตอบ 51 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 51 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 17, 51