โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

50 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 50 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 50 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

50 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 50
2 x 25
5 x 10
10 x 5
25 x 2
50 x 1
คำตอบ 50 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 50 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 5, 10, 25, 50