โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

498 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 498 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 498 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

498 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 498
2 x 249
3 x 166
6 x 83
83 x 6
166 x 3
249 x 2
498 x 1
คำตอบ 498 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 498 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 3, 6, 83, 166, 249, 498