โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

496 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 496 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 496 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

496 มีตัวประกอบทั้งหมด = 10 ตัวดังนี้
1 x 496
2 x 248
4 x 124
8 x 62
16 x 31
31 x 16
62 x 8
124 x 4
248 x 2
496 x 1
คำตอบ 496 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 496 มีตัวประกอบทั้งหมด 10 คือ 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248, 496