โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

495 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 495 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 495 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

495 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 495
3 x 165
5 x 99
9 x 55
11 x 45
15 x 33
33 x 15
45 x 11
55 x 9
99 x 5
165 x 3
495 x 1
คำตอบ 495 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 495 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 3, 5, 9, 11, 15, 33, 45, 55, 99, 165, 495