โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

494 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 494 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 494 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

494 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 494
2 x 247
13 x 38
19 x 26
26 x 19
38 x 13
247 x 2
494 x 1
คำตอบ 494 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 494 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 13, 19, 26, 38, 247, 494