โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

492 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 492 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 492 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

492 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 492
2 x 246
3 x 164
4 x 123
6 x 82
12 x 41
41 x 12
82 x 6
123 x 4
164 x 3
246 x 2
492 x 1
คำตอบ 492 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 492 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 12, 41, 82, 123, 164, 246, 492