โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

49 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 49 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 49 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

49 มีตัวประกอบทั้งหมด = 3 ตัวดังนี้
1 x 49
7 x 7
49 x 1
คำตอบ 49 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 49 มีตัวประกอบทั้งหมด 3 คือ 1, 7, 49