โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

489 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 489 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 489 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

489 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 489
3 x 163
163 x 3
489 x 1
คำตอบ 489 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 489 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 163, 489