โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

483 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 483 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 483 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

483 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 483
3 x 161
7 x 69
21 x 23
23 x 21
69 x 7
161 x 3
483 x 1
คำตอบ 483 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 483 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 7, 21, 23, 69, 161, 483