โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

482 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 482 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 482 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

482 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 482
2 x 241
241 x 2
482 x 1
คำตอบ 482 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 482 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 241, 482