โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

480 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 480 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 480 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

480 มีตัวประกอบทั้งหมด = 24 ตัวดังนี้
1 x 480
2 x 240
3 x 160
4 x 120
5 x 96
6 x 80
8 x 60
10 x 48
12 x 40
15 x 32
16 x 30
20 x 24
24 x 20
30 x 16
32 x 15
40 x 12
48 x 10
60 x 8
80 x 6
96 x 5
120 x 4
160 x 3
240 x 2
480 x 1
คำตอบ 480 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 480 มีตัวประกอบทั้งหมด 24 คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 32, 40, 48, 60, 80, 96, 120, 160, 240, 480