โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

477 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 477 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 477 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

477 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 477
3 x 159
9 x 53
53 x 9
159 x 3
477 x 1
คำตอบ 477 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 477 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 3, 9, 53, 159, 477