โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

476 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 476 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 476 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

476 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 476
2 x 238
4 x 119
7 x 68
14 x 34
17 x 28
28 x 17
34 x 14
68 x 7
119 x 4
238 x 2
476 x 1
คำตอบ 476 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 476 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 4, 7, 14, 17, 28, 34, 68, 119, 238, 476