โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

475 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 475 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 475 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

475 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 475
5 x 95
19 x 25
25 x 19
95 x 5
475 x 1
คำตอบ 475 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 475 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 5, 19, 25, 95, 475