โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

473 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 473 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 473 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

473 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 473
11 x 43
43 x 11
473 x 1
คำตอบ 473 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 473 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 11, 43, 473