โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

471 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 471 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 471 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

471 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 471
3 x 157
157 x 3
471 x 1
คำตอบ 471 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 471 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 157, 471