โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

468 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 468 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 468 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

468 มีตัวประกอบทั้งหมด = 18 ตัวดังนี้
1 x 468
2 x 234
3 x 156
4 x 117
6 x 78
9 x 52
12 x 39
13 x 36
18 x 26
26 x 18
36 x 13
39 x 12
52 x 9
78 x 6
117 x 4
156 x 3
234 x 2
468 x 1
คำตอบ 468 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 468 มีตัวประกอบทั้งหมด 18 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 18, 26, 36, 39, 52, 78, 117, 156, 234, 468