โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

465 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 465 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 465 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

465 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 465
3 x 155
5 x 93
15 x 31
31 x 15
93 x 5
155 x 3
465 x 1
คำตอบ 465 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 465 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 5, 15, 31, 93, 155, 465