โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

460 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 460 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 460 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

460 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 460
2 x 230
4 x 115
5 x 92
10 x 46
20 x 23
23 x 20
46 x 10
92 x 5
115 x 4
230 x 2
460 x 1
คำตอบ 460 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 460 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 4, 5, 10, 20, 23, 46, 92, 115, 230, 460