โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

459 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 459 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 459 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

459 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 459
3 x 153
9 x 51
17 x 27
27 x 17
51 x 9
153 x 3
459 x 1
คำตอบ 459 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 459 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 9, 17, 27, 51, 153, 459