โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

458 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 458 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 458 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

458 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 458
2 x 229
229 x 2
458 x 1
คำตอบ 458 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 458 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 229, 458