โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

456 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 456 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 456 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

456 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 456
2 x 228
3 x 152
4 x 114
6 x 76
8 x 57
12 x 38
19 x 24
24 x 19
38 x 12
57 x 8
76 x 6
114 x 4
152 x 3
228 x 2
456 x 1
คำตอบ 456 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 456 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 19, 24, 38, 57, 76, 114, 152, 228, 456