โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

455 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 455 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 455 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

455 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 455
5 x 91
7 x 65
13 x 35
35 x 13
65 x 7
91 x 5
455 x 1
คำตอบ 455 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 455 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 5, 7, 13, 35, 65, 91, 455