โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

453 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 453 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 453 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

453 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 453
3 x 151
151 x 3
453 x 1
คำตอบ 453 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 453 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 151, 453