โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

451 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 451 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 451 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

451 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 451
11 x 41
41 x 11
451 x 1
คำตอบ 451 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 451 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 11, 41, 451