โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

450 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 450 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 450 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

450 มีตัวประกอบทั้งหมด = 18 ตัวดังนี้
1 x 450
2 x 225
3 x 150
5 x 90
6 x 75
9 x 50
10 x 45
15 x 30
18 x 25
25 x 18
30 x 15
45 x 10
50 x 9
75 x 6
90 x 5
150 x 3
225 x 2
450 x 1
คำตอบ 450 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 450 มีตัวประกอบทั้งหมด 18 คือ 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 25, 30, 45, 50, 75, 90, 150, 225, 450