โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

45 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 45 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 45 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

45 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 45
3 x 15
5 x 9
9 x 5
15 x 3
45 x 1
คำตอบ 45 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 45 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 3, 5, 9, 15, 45