โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

448 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 448 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 448 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

448 มีตัวประกอบทั้งหมด = 14 ตัวดังนี้
1 x 448
2 x 224
4 x 112
7 x 64
8 x 56
14 x 32
16 x 28
28 x 16
32 x 14
56 x 8
64 x 7
112 x 4
224 x 2
448 x 1
คำตอบ 448 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 448 มีตัวประกอบทั้งหมด 14 คือ 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 32, 56, 64, 112, 224, 448