โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

447 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 447 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 447 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

447 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 447
3 x 149
149 x 3
447 x 1
คำตอบ 447 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 447 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 149, 447